Het grootste verschil tussen payroll en uitzenden is dat een bedrijf (ook wel inlener genoemd)  dat gebruik maakt van de diensten van een payroll bedrijf bij payroll zelf verantwoordelijk is voor het aanstellen en beheren van het personeel. Echter is er bij uitzenden zo  dat het uitzendbureau verantwoordelijk is voor het beheer en detachering van het personeel. Bij payroll staan de werknemers bij de payroll organisatie op de loonlijst, terwijl bij uitzenden de inlener het salaris betaalt aan het uitzendbureau.

Wat houdt payroll precies in?

Payroll en uitzenden vormen twee verschillende manieren van werknemers aanwerven en aansturen. Bij payroll houdt het in dat de inlener een payroll bedrijf inhuurt om zijn personeelszaken te regelen. Dit houdt in dat de payroll-organisatie verantwoordelijk is voor het aanstellen van werknemers, het verwerken van salarissen, het verstrekken van vergoedingen en het verzorgen van de administratie. De payroll-organisatie betaalt de werknemers, maar de inlener is zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van het personeel.

Wat houdt uitzenden precies in

Uitzenden betekent dat de inlener een uitzendbureau inhuurt om personeel aan te stellen. Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor het aanstellen van werknemers, het verstrekken van salarissen en vergoedingen en het regelen van administratieve zaken. De inlener huurt de werknemers in via het uitzendbureau en betaalt hun salaris aan het uitzendbureau. Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor het beheer van het personeel.

Het verschil tussen payroll en uitzenden is dat payroll meer gericht is op het inhuren van personeel voor een langere periode, terwijl uitzenden meer gericht is op het inhuren van personeel voor een korte periode. Bij payroll is de werkgever verantwoordelijk voor het personeel, terwijl bij uitzenden de uitzendorganisatie verantwoordelijk is voor het personeel. Ook is payroll meer gericht op het behouden van personeel, terwijl uitzenden meer gericht is op het flexibel inzetten van personeel.
Daarnaast neemt het payroll bedrijf het juridisch werkgeverschap over van de inlener. De payroll werknemers van de inlener komen bij het payroll bedrijf op de loonlijst en het payroll bedrijf draagt de zorg voor het verlonen van de werknemers van de inlener.

Voordelen payroll

Veel ondernemers kiezen voor het verlonen van hun personeel op basis van payroll wegens de vele werkgeversvoordelen. Als je kiest voor payroll bij een payroll bedrijf kun je genieteven van de volgende voordelen:

  1. Flexibiliteit: Als een ondernemer payroll gebruikt, heeft hij meer flexibiliteit om het aantal werknemers te verhogen of te verminderen, afhankelijk van zijn bedrijfsbehoeften.
  2. Kostenbesparing: Ondernemers kunnen kosten besparen door payroll te gebruiken, omdat ze niet de kosten hoeven te dragen voor het inhuren van personeel, zoals het betalen van salarissen, het betalen van verzekeringen, het betalen van sociale bijdragen en het betalen van andere personeelskosten.
  3. Verminderde administratieve lasten: Ondernemers die payroll gebruiken, hoeven zich geen zorgen te maken over het beheer van personeelsbestanden, het bijhouden van salarissen en het betalen van sociale bijdragen.
  4. Verminderde risico’s: Ondernemers die payroll gebruiken, lopen minder risico’s omdat ze geen personeelsbestanden hoeven te beheren en geen personeelszaken hoeven te regelen.
  5. Meer tijd om zich te richten op de kernactiviteiten: Ondernemers die payroll gebruiken, kunnen meer tijd besteden aan hun kernactiviteiten, omdat ze minder tijd kwijt zijn aan het beheer van personeelsbestanden.

Payroll bij payroll select

Is jouw onderneming toe aan de volgende stap en wil je gebruik maken van de voordelen van payroll? Kies voor payroll select, hét payroll bedrijf van Nederland. Plan gemakkelijk een (bel)afspraak en we nemen graag contact me je op!